Ανακοίνωση για το μάθημα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ – Α’ εξάμηνο (Καθηγητής Γ. Συλαίος)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ – ΟΜΑΔΑ Γ (ΣΥΛΑΙΟΣ)
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου σπουδών ότι:
1. Η Ομάδα Γ περιλαμβάνει τους φοιτητές με επώνυμο που ξεκινά από το
γράμμα Ν έως και το Ω.
2. Το μάθημα «Προγραμματισμός Η/Υ» της Ομάδας Γ θα διδάσκεται από τον
Καθ. Γεώργιο Συλαίο.
3. Το μάθημα θα αποτελείται από δυο (2) ώρες θεωρίας και μία (1) ώρα
εργαστηρίου ανά εβδομάδα.
4. Η θεωρία θα διδάσκεται από απόσταση (διαδικτυακά) κάθε Δευτέρα 09:15 –
11:00 μέσω του συνδέσμου https://meet.lync.com/duth/gsylaios/M9H3IB5Y
5. Το Εργαστήριο θα διδάσκεται με φυσική παρουσία στο Υπολογιστικό Κέντρο
του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος κάθε Τρίτη 09:15-10:00.
Ο Διδάσκων
Γ. Συλαίος

Total Page Visits: 1129 - Today Page Visits: 1