Ανακοίνωση για το μάθημα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ 1ου εξαμήνου ( Α. Γκεμιτζή)


Μάθημα “Προγραμματισμός Η/Υ” για τους πρωτοετείς φοιτητές με αρχικό γράμμα επιθέτου από Α  –  Μ

Τα μαθήματα της θεωρίας του μαθήματος “Προγραμματισμός Η/Υ” θα διεξάγονται εξ’ αποστάσεως σε δύο τμήματα μέσω Skype for Business στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://meet.lync.com/duth/agkemitz/VYB8S6WE

Το πρώτο τμήμα κάθε Δευτέρα 9 -11 π.μ. καλούνται να παρακολουθούν οι φοιτητές με αρχικό γράμμα επιθέτου από Α – Ζ

Το δεύτερο τμήμα κάθε Τετάρτη 12.00 -14.00 καλούνται να παρακολουθούν οι φοιτητές με αρχικό γράμμα επιθέτου από Η – Μ.

Την πρώτη εβδομάδα θα γίνει ο διαχωρισμός των ομάδων εργαστηρίου που θα διεξάγονται δια ζώσης, ενώ υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιηθούν κάπως και τα τμήματα θεωρίας, ανάλογα με τον αριθμό ατόμων του κάθε τμήματος.

Η διδάσκουσα

Α. Γκεμιτζή

Total Page Visits: 800 - Today Page Visits: 1