Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Φοιτητών


Σας ενημερώνουμε ότι για το προσεχές διάστημα η εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secr@env.duth.gr) και θα αποστέλλονται στους ιδρυματικούς λογαριασμούς (πανεπιστημιακό μειλ). Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία καθώς λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της δια ζώσης επικοινωνίας προς ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19)

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος