Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλoντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων ρύπων από βιομηχανικές διεργασίες και έλεγχος φυσικοχημικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα»


ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλoντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων ρύπων από βιομηχανικές διεργασίες και έλεγχος φυσικοχημικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα»

Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κωδικός θέσης: APP17573

Φορέας: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Τμήμα/Ινστιτούτο: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γνωστικό αντικείμενο: ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 21/08/2020

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 21/10/2020

Total Page Visits: 151 - Today Page Visits: 1