προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ατμοσφαιρική Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων»


προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ατμοσφαιρική Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων» και συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Σωματιδιακοί και αέριοι ρύποι. Συγκεντρώσεις σωματιδίων, κατανομή κατά μέγεθος, χημική τους σύσταση. Πηγές-εναπόθεση-χημικές αντιδράσεις (ομογενείς και ετερογενείς). Ρυθμοί αερισμού. Μικρο-κλιματικές παράμετροι και θόρυβος. Προσομοιώσεις. Επιπτώσεις στην υγεία και στους πολιτιστικούς θησαυρούς».

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 12/06/2020

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 12/08/2020

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Total Page Visits: 122 - Today Page Visits: 1