Απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ σχετικά με τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας εξετάσεων προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020


ΔΟΣΥΠ-Αξιολόγηση φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες.pdf

Εισήγηση Πρυτ. Συμβ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ_28.05

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Total Page Visits: 189 - Today Page Visits: 1