Τροποποίηση Ακαδημαϊκού ημερολογίου πανεπιστημιακού έτους 2019-2020


1905_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΜ