προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντικές τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας και αποβλήτων»


ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντικές τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας και αποβλήτων» και συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:

«Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση βιοχημικών και φυσικοχημικών διεργασιών μέσω πειραματικών μεθόδων και μαθηματικών προσομοιωμάτων με στόχο την αξιοποίηση φυτικής βιομάζας και οργανικών αποβλήτων (προερχόμενα από τον αγροκτηνοτροφικό κλάδο, βιομηχανίες τροφίμων κλπ) για την ανάκτηση υλικών και ενέργειας».

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 03/06/2020

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 03/08/2020

Total Page Visits: 110 - Today Page Visits: 2