Πρόσκληση 11ης Συνέλευσης Τμήματος για τη μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»


1173_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΤ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΥdoc