Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για σπουδές Erasmus+


“Σχετικά με την πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για σπουδές στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, η καταληκτική ημερομηνία παρατείνεται για την 5η Μαΐου 2020. Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση

Η Επιτροπή Erasmus+ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ”

Total Page Visits: 88 - Today Page Visits: 1