ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Ανακοίνωση συμπληρωματική για σίτιση 28.4.2020 (1)