ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


Αυτή τη χρονική περίοδο, τα μαθήματα στο Δ.Π.Θ. γίνονται με σύγχρονη ή και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το Τμήμα Προσβασιμότητας της ΔοΣυΠ, επιδιώκει να ενημερώσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με προβλήματα όρασης, ακοής, καθώς και με κάθε άλλο πρόβλημα που εμποδίζει την πρόσβαση σε αυτούς τους τρόπους διδασκαλίας, ότι έχει τη δυνατότητα να τους υποστηρίξει ατομικά, για να αξιοποιήσουν, κατά τον πιο αποδοτικό για τους ίδιους τρόπο, τα μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Προσβασιμότητας έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, φοιτητών με ιδιαιτερότητες και αναπηρίες, μέσα από την προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, την αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και την παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης της πρόσβασης στους χώρους και στη γνώση.
Αρμόδιο πρόσωπο: Νίκη Κουρή
Τηλέφωνα:
• 2531039167
• 2531039160
• Εσωτερικό : 74167, 74160
email: elkouri@affil.duth.gr»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Total Page Visits: 119 - Today Page Visits: 1