Τροποποίηση Ακαδημαϊκού ημερολογίου πανεπιστημιακού έτους 2019-2020


1718_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΜ