Προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με έμφαση στο Σχεδιασμό και την Περιβαλλοντική Διαχείριση Τεχνικών Έργων»


ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με έμφαση στο Σχεδιασμό και την Περιβαλλοντική Διαχείριση Τεχνικών Έργων» και συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «α) Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής με έμφαση στην υδραυλική μηχανική, β) Παρακολούθηση και προσομοίωση της ροής και της μεταφοράς ρύπων σε υδατικά συστήματα, γ) Σχεδιασμός και προσομοίωση τεχνικών έργων αποκατάστασης ποτάμιων συστημάτων και έργων τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων συστημάτων, δ) Σχεδιασμός έργων ορθολογικής διαχείρισης, αξιοποίησης και αποκατάστασης συστημάτων υδατικών πόρων, ε) Υδραυλικός σχεδιασμός τεχνικών έργων από την σκοπιά του Μηχανικού Περιβάλλοντος και αλληλεπίδραση έργων και περιβάλλοντος, στ) Προσομοίωση και διαχείριση ακραίων φαινομένων (π.χ., πλημμυρών)

Hμερομηνία Έναρξης Υποβολών: 15/04/2020
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 15/06/2020

Total Page Visits: 150 - Today Page Visits: 2