Παράταση ημερομηνίας κατάθεσης δικαιολογητικών Erasmus +


Σχετικά με την πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για σπουδές στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, η καταληκτική ημερομηνία παρατείνεται για την 25η Απριλίου 2020

Η επιτροπή Erasmus+