ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12.3.2020_