Αλλαγή ώρας διδασκαλίας του μαθήματος “ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ”


Ανακοινώνεται ότι το μάθημα ” ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ” θα διδάσκεται κάθε  Παρασκευή 16.15-19.00 (Υ/Κ).