Ενημέρωση για το 7ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας 3-5 Απριλίου 2020 στη Θεσσαλονίκη


2nd_announcement_7th_Env_Mac