ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΙΙ


Το μάθημα “Αντιρρυπαντική τεχνολογία ατμοσφαιρικών ρύπων ΙΙ” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος