ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ


ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 3/10/2019 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

ΕΚ  ΜΕΡΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ