Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας της “Συμφωνικής Ορχήστρας του ΔΠΘ”, της “Χορωδίας του ΔΠΘ” και της “Θεατρικής Ομάδας ΔΠΘ”


7.pdf