Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών- Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της ΕΕ για το ακαδ. έτος 2019-2020


ΩΨΑΒ4653ΠΣ-ΘΞΟ

Total Page Visits: 95 - Today Page Visits: 1