ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SCIENCE) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SCIENCE) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ   2019 – 2020

 

αίτηση 2019-20

προκήρυξη 2019-20

συστατική επιστολή

ΦΕΚκανονισμούΠΜΣεπανίδρυσης17-8-2018