Έγκριση πραγματοποίησης θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για αλλοδαπούς υπηκόους για το έτος 2019


ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΡΙΝΟΥ 2019_signed.pdf