Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία


Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΌΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ -2019-20_signed.pdf