Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ – Τρόπος και μέσα διενέργειας εξετάσεων προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020


1) Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
2) Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020
3) ΦΕΚ Β 3073 23-7-2020
4) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 23-7-20
5) Ενημέρωση φοιτητών – εξεταστική Σεπτεμβρίου
6) Παράρτ. 2α
7) Παράρτ. 2β
8) Παράρτ. 3β
9) Παράρτ. 5
10) Παράρτ. 6
11) Παράρτ. 7
12) Παράρτ. 8α13) Παράρτ. 8β
14) Παράρτ. 9
15) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Total Page Visits: 75 - Today Page Visits: 1