Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος

Διδάσκοντες: Αικατερίνη Σταματελάτου (Συντονίστρια)
Κωδικός Μαθήματος: 15ΑΥ6Ν
Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: –
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/424478/

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Kατανοούν τις βασικές αρχές της επιστήμης του Μηχανικού Περιβάλλοντος.
 • Kάνουν βασικούς υπολογισμούς που απαιτούνται από έναν Μηχανικό Περιβάλλοντος.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
1. Εισαγωγή – Ισοζύγια μάζας κι ενέργειας

Παρουσίαση μαθήματος, μονάδες μέτρησης, κατάστρωση κι επίλυση ισοζυγίων μάζας κι ενέργειας σε προβλήματα μηχανικής περιβάλλοντος

2. Περιβαλλοντική Χημεία

Εισαγωγή στην περιβαλλοντική χημεία, ηλεκτρονικές δομές και χημικοί δεσμοί, χημικές αντιδράσεις, στοιχειομετρία και χημική ισορροπία, θερμοδυναμική και χημική ισορροπία

3. Δομή και λειτουργία οικοσυστήματων

Κύριες ομάδες οργανισμών. Δυναμική πληθυσμών και βιοκοινοτήτων. Τροφική δομή οικοσυστημάτων. BOD και COD. Οικοτοξικότητα. Βιοποικοιλότητα. Ανθρώπινη υγεία και υγεία των οικοσυστημάτων.

4. Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Oρισμός και νομικό πλαίσιο, παγκόσμια κατανομή νερού, κατανομή νερού στην Ελλάδα, συστήματα υδατικών πόρων, η διάσταση του Μηχανικού Περιβάλλοντος)

5. Ρύπανση Υδάτων (επιφανειακά, παράκτια, υπόγεια)

Διαλελυμένοι και σωματιδιακοί ρύποι και διασπορά τους στα επιφανειακά, παράκτια και υπόγεια υδατικά συστήματα.

6. Έλεγχος ποιότητας υδάτων (πόσιμο νερό, υγρά απόβλητα)

Εισαγωγή στις βασικές αρχές επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

7. Διαχείριση και αξιοποίηση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων σε μία κυκλική οικονομία

Εισαγωγή στην παραγωγή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στερεών / επικινδύνων αποβλήτων – διαχείριση και ανάκτηση πόρων από απόβλητα, υποπροϊόντα και βιομάζα, κυκλική οικονομία και περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά τη διαχείριση αποβλήτων, υποπροϊόντων και βιομάζας.

8. Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Ατμοσφαιρικοί ρύποι, εκπομπές, μεταφορά και φυσικοχημικoί μετασχηματισμοί, στρατηγική και τεχνολογίες για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα.”

9. Παγκόσμιες ατμοσφαιρικές αλλαγές

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το διοξείδιο του άνθρακα και άλλα θερμοκηπιακά αέρια. Η μείωση του όζοντος στη στρατόσφαιρα: Υπεριώδης ακτινοβολία, η τρύπα του όζοντος, οι ενώσεις που καταστρέφουν το όζον.

10. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η κλιματική κρίση και  η ενεργειακή επανάσταση (φωτοβολταϊκά, αιολικά, ηλεκτρισμός και μεταφορές μηδενικού άνθρακα, βιομάζας, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, κύματα και θαλάσσια ρεύματα). Η θερμοδυναμική και οι βασικοί υπολογισμοί των τεχνολογιών ΑΠΕ.

11. Δομημένο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

Συμβολή αστικού δομημένου περιβάλλοντος στην κλιματική αλλαγή – Οικισμοί μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος.

12. Πράσινη επιχειρηματικότητα

Συμβολή επιχειρήσεων στο μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπισή της – Εκτίμηση αποτυπώματος άνθρακα προϊόντων και υπηρεσιών.

13. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων με εφαρμογές

Ανάπτυξη της μεθόδου με  αριθμητικά παραδείγματα και εφαρμογές

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:  

 

 • Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, G.M. Masters, W.P. Ela, Τρίτη Αμερικάνικη Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-852-1
 • Περιβαλλοντική μηχανική (Ρύπανση και προστασία περιβάλλοντος), Αθανάσιος Γ Κούγκολος, Εκδόσεις : Τζιόλα, ISBN : 978-960-418-868-0
 • Περιβαλλοντικη επιστημη προς ενα βιωσιμο μελλον, RICHARD T. WRIGHT , DOROTHY F. BOORSE, Εκδόσεις: Παρισιανου , ISBN 978-960-394-906-0
 • Περιβαλλοντική Μηχανική Ι – Εισαγωγή στην Τεχνολογία του νερού και υγρών αποβλήτων, Αυλωνίτης Α. Σταμάτης, Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, ISBN 978-960-508-056-3
 • Περιβαλλοντική Μηχανική Ι – Βιομηχανικά υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα, ατμοσφαιρική ρύπανση, ενέργεια κι ενεργειακή ρύπανση, θόρυβος και δονήσεις, Αυλωνίτης Α. Σταμάτης, Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, ISBN 978-960-508-211-6
 • Environmental Engineering: Fundamentals, Sustainability, Design, J.R. Mihelcic and J.B. Zimmerman, 3rd Edition, Εκδόσεις John Wiley & Sons, 2021, ISBN: 978-111-960-445-7
 • Introduction to Environmental Engineering, M. Davis, D. Cornwell, 5th edition, Εκδόσεις McGraw-Hill Education, 2012, ISBN: 978007340114
 • Introduction to Environmental Engineering, Stefan Fränzle, Bernd Markert, Simone Wünschmann, Εκδόσεις John Wiley & Sons, 2012, ISBN: 978-3-527-32981-6
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο