Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση

Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Κουρτίδης
Κωδικός Μαθήματος: ΕΦΤΗΛ
Εξάμηνο: 9ο (Χειμερινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: –
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/424482/

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν σε ποιες πύλες μπορούν να βρουν διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα τηλεπισκόπησης.
 • Γνωρίζουν ποια λογισμικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την επεξεργασία τους.
 • Μπορούν να χρησιμοποιούν τα ανωτέρω λογισμικά.
 • Μπορούν να επεξεργάζονται δορυφορικά δεδομένα τηλεπισκόπησης που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 1. Εισαγωγή: Δορυφορικές πλατφόρμες περιβαλλοντικής παρακολούθησης, τρόποι επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης
 2. Πύλες ανάκτησης δεδομένων τηλεπισκόπησης και προγράμματα επεξεργασίας και ελέγχου δεδομένων τηλεπισκόπησης (Ι)
 3. Προγράμματα επεξεργασίας και ελέγχου δεδομένων τηλεπισκόπησης (ΙΙ)

Στα επόμενα μαθήματα (4-13) θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα από τις πύλες του μαθ. 2 και προγράμματα επεξεργασίας των μαθ. 2 και 3 για να εξοικειωθούν οι φοιτητές με:

 1. Εφαρμογές τηλεπισκόπησης στη μελέτη της ατμόσφαιρας: Αερολύματα και αέριοι ρύποι, καιρικά φαινόμενα και πρόγνωση καιρού
 2. Εφαρμογές τηλεπισκόπησης στη μελέτη του κλίματος και την κλιματική αλλαγή (Ι): Σημαντικές κλιματικές μεταβλητές (Essential Climate Variables, ECV), θερμοκηπιακά αέρια
 3. Εφαρμογές τηλεπισκόπησης στη μελέτη του κλίματος και την κλιματική αλλαγή (ΙΙ): Θερμοκρασία ωκεανών, στάθμη της θάλασσας, λιώσιμο πάγων
 4. Εφαρμογές τηλεπισκόπησης στη μελέτη της βλάστησης και της αλλαγής της χρήσης γης (Ι): Ποσότητα και υγεία της βλάστησης, παρακολούθηση καλλιεργειών, αστικοποίηση
 5. Εφαρμογές τηλεπισκόπησης στη μελέτη της βλάστησης και της αλλαγής της χρήσης γης (ΙΙ): Αποψίλωση δασών, πυρκαγιές, ερημοποίηση και αναδάσωση
 6. Εφαρμογές τηλεπισκόπησης και ενέργεια: ΑΠΕ: Ηλιακό και αιολικό δυναμικό, δυναμικό βιομάζας, αστική νησίδα θερμότητας, κατανάλωση ενέργειας
 7. Εφαρμογές τηλεπισκόπησης στη μελέτη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών: Σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων, ασφάλεια αεροπλοΐας, πλημμύρες, ασφάλεια υποδομών
 8. Εφαρμογές τηλεπισκόπησης στα τεχνικά έργα: Καθίζηση εδάφους και σταθερότητα υπέργειων κατασκευών, παρακολούθηση σταθερότητας γεφυρών, κίνδυνος κατολισθήσεων και οδικό δίκτυο
 9. Εφαρμογές τηλεπισκόπησης στη μελέτη των ωκεανών: Αλιεία, θαλάσσιο εμπόριο, ρύπανση θαλασσών, πετρελαιοκηλίδες
 10. Εφαρμογές τηλεπισκόπησης στην ασφάλεια και τη δημόσια υγεία: Πόλεμοι, ατυχήματα μεγάλης έκτασης, μετανάστευση, μετάδοση ασθενειών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:  

 • Σημειώσεις
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο