Ανάπτυξη Γεωχωρικών Εφαρμογών Ιστού

Διδάσκοντες: Αλεξάνδρα Γκεμιτζή
Κωδικός Μαθήματος: 15ΘΕ11Ν-Κ1
Εξάμηνο: 9ο (Χειμερινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: –
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ναι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική (Αγγλική στο ERASMUS)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/424481/

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:

Σκοπός του μαθήματος είναι:

 • Η εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα απαραίτητων για την ανάπτυξη εφαρμογών ιστού
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων και της διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων
 • Η καλύτερη επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργίας κώδικα με έμφαση στον ανοιχτό κώδικα (open source code)
 • Η εξοικείωση με τις πλατφόρμες R-Shiny και Google Earth Engine
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 1. Εισαγωγή στην ανάπτυξη εφαρμογών GIS ιστού
 2. Κατανόηση των αναγκών του τελικού χρήστη – Εισαγωγή δεδομένων – Εξαγωγή αποτελεσμάτων
 3. Θέματα ανάπτυξης εφαρμογών ιστού: Προσβασιμότητα – Ταχύτητα – Ασφάλεια – Χρηστικότητα
 4. Τρόποι επικοινωνίας και μέγιστης επίδρασης των γεωχωρικών εφαρμογών ιστού: Οδηγίες χρήσης – Διάδοση και μάρκετινγκ – Συντήρηση
 5. Δημιουργία γεωχωρικής εφαρμογής ιστού με τη χρήση R-Shiny – Αρχιτεκτονική εφαρμογής – Πρότυπα
 6. Δημιουργία γεωχωρικής εφαρμογής ιστού με τη χρήση R-Shiny – Η συνάρτηση Server – Διαμοιρασμός εφαρμογών
 7. Προσαρμογή αντιδράσεων σε γεωχωρική εφαρμογή R-Shiny
 8. Προσαρμογή εμφάνισης σε γεωχωρική εφαρμογή R-Shiny
 9. Το πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα του Google Earth Engine (GEE)
 10. Πρόσβαση σε διάφορα σύνολα δεδομένων στο Google Earth Engine: Συναρτήσεις FeatureCollections και ImageCollections
 11. Δημιουργία GEE εφαρμογής για τη δασοκάλυψη και την εκτίμηση απώλειας δάσους μιας περιοχής
 12. Υπολογισμός χωρικών και χρονικών στατιστικών μεγεθών: μειωτές (reducers)
 13. Δημιουργία διαδραστικών GEE εφαρμογών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:  

 1. https://shiny.rstudio.com/tutorial/
 2. https://developers.google.com/earth-engine
 3. Burnett JL, Dale R, Hou C-Y, Palomo- Munoz G, Whitney KS, Aulenbach S, et al. (2021) Ten simple rules for creating a scientific web application. PLoS Comput Biol 17(12): e1009574. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009574
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο