Σχεδιασμός Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Μουτσόπουλος
Κωδικός Μαθήματος: 15ΘΥ3Ν-Κ2
Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: Εφαρμοσμένη και Υπόγεια Υδραυλική, Τεχνική Υδρολογία, Ρευστομηχανική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/ TMC365/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:

Το μάθημα στοχεύει να παρέχει τις παρακάτω γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες:
Α) ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Κατανόηση των αρχών υπολογισμού της κατανάλωσης νερού.
 • Κατανόηση των αρχών της χάραξης εξωτερικού υδραγωγείου.
 • Κατανόηση των αρχών διαστασιολόγησης υδατόπυργων.
 • Κατανόηση των αρχών σχεδιασμού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.
 • Κατανόηση των αρχών σχεδιασμού και διαστασιολόγησης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων.
 • Κατανόηση των αρχών λειτουργίας και σχεδιασμού αντλιοστασίων ακαθάρτων και ομβρίων.

Β) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Σχεδιασμός εξωτερικού υδραγωγείου.
 • Υδραυλική επίλυση εσωτερικού υδραγωγείου.
 • Χάραξη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων.
 • Διαστασιολόγηση αγωγών αποχέτευσης.
 • Διαστασιολόγηση αντλιοστασίου ακαθάρτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος:
1η ενότητα: Σχεδιασμός δικτύων ύδρευσης Εισαγωγή Σκοπός μαθήματος Bασικές έννοιες. Πηγές υδροδότησης.
2η ενότητα: Εκτίμηση κατανάλωση νερού για το έτος σχεδιασμού: εκτίμηση εξέλιξης πληθυσμού, εκτίμηση κατανάλωσης νερού ανά κάτοικο, ανάγκες για πυρόσβεση.
3η ενότητα: Σχεδιασμός εξωτερικού υδραγωγείο. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεταφοράς νερού με ροή υπό πίεση και με ελεύθερη επιφάνεια. Αντιμετώπιση προβλημάτων σπηλαίωσης.
4η ενότητα: Εναλλακτικές λύσεις χάραξης εξωτερικού υδραγωγείου και αξιολόγηση τους. Υδραυλική μηκοτομή εξωτερικού υδραγωγείου. Μέθοδοι αντιμετώπισης του υδραυλικού πλήγματος.
5η ενότητα: Δεξαμενές αποθήκευσης δικτύων ύδρευσης. Υδατόπυργοι και επίγειες δεξαμενές. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Διαστασιολόγηση δεξαμενών αποθήκευσης. Αντλιοστάσια δικτύων ύδρευσης Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση
6η ενότητα: Σχεδιασμός εσωτερικών υδραγωγείων: απαιτήσεις σχεδιασμού εσωτερικού υδραγωγείου ως προς την δομή, τις πιέσεις και το πεδίο ταχυτήτων. Δομή του δικτύου. Επιλογές υλικών.
7η ενότητα: Υδραυλική επίλυση εσωτερικών υδραγωγείων Μέθοδο Newton Raphson, μέθοδος Cross κλπ..
8η ενότητα:
9η ενότητα: . Σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης Παντοροϊκά και χωριστικά δίκτυα αποχέτευσης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Σχεδιασμός εκχειλιστών.
10η ενότητα: Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Υλικά κατασκευής, δομή δικτύου, θέσεις φρεατίων, υδραυλική επίλυση.
11η ενότητα: Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Υλικά κατασκευής, δομή δικτύου, θέσεις φρεατίων, υπολογισμός παροχών, υδραυλική επίλυση.
12η ενότητα: Σχεδιασμός αντλιοστασίων ακαθάρτων και ομβρίων.
13η ενότητα: Τεχνικο-οικονομικά στοιχεία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Παραδείγματα προμέτρησης.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

 • Παντοκράτορας Α. (2014) Υδρεύσεις πόλεων. Εκδόσεις Επίκεντρο.
 • Martz G. (1987) Υδραυλική των Οικισμών – Αποχετεύσεις. Εκδόσεις Α. Γκιούρδα ΣΙΑ ΟΕ.
 • Παρθενιάδης E. (1980) Εισαγωγή στην αστική υδραυλική. Εκδόσεις Παρατηρητής.
 • ΚΟΛΛΙΑΣ Π. (2009) Υδρεύσεις. Εκδόσεις Π. ΚΟΛΛΙΑΣ.
 • Κωτσόπουλος Σ. (2013) Υδρεύσεις. Εκδόσεις ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο