Σχεδιασμός ΑΠΕ

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Ελμασίδης
Κωδικός Μαθήματος: Ε7ΥΠ
Εξάμηνο: 9ο (Χειμερινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: 
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/ TMC384/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:  

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές επαρκή γνώση σχετικά με:

  • τις τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (όπως ηλιακή και αιολική ενέργεια)
  • τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
  • τα ηλεκτρονικά ισχύος και
  • το σχεδιασμό, υλοποίηση και έλεγχο συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ
  • αναγνωρίζουν τους κατάλληλους τρόπους αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ
  • σχεδιάζουν μικρής κλίμακας συστήματα ισχύος που εκμεταλλεύονται ΑΠΕ

Περιεχόμενο Μαθήματος:
1. Εισαγωγικό μάθημα – Υβριδικά Συστήματα Ισχύος (ΥΣΙ).
2. Φωτοβολταϊκά Συστήματα.
3. Συστήματα Ανεμογεννητριών.
4. Προσομοίωση Λειτουργίας Συστημάτων ΑΠΕ.
5. Συστήματα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.
6. Αρχές Λειτουργίας Διατάξεων Ηλεκτρονικών Ισχύος.
7. Έλεγχος και Διαχείριση Ενέργειας ΥΣΙ.
8. Σταθμισμένο Κόστος Ενέργειας από ΑΠΕ.
9. Βελτιστοποίηση Λειτουργίας ΥΣΙ.
10. Εφαρμογή Σχεδιασμού Συστημάτων ΑΠΕ Ι.
11. Εφαρμογή Σχεδιασμού Συστημάτων ΑΠΕ ΙΙ.
12. Εφαρμογή Σχεδιασμού Συστημάτων ΑΠΕ ΙΙΙ.
13. Εφαρμογή Σχεδιασμού Συστημάτων ΑΠΕ ΙV.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

  • Κιοσκερίδης Ιορδάνης, (2017), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
  • Gilbert M. Masters, (2016), Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο