Περιβαλλοντική Γεωλογία

Διδάσκων: Γεώργιος Συλαίος Βασίλης Μπέλλος
Κωδικός Μαθήματος: Β7ΥΠ
Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: Υδατική Χημεία, Βιολογία-Οικολογία, Μαθηματικά Ι.
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/ TMC149/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων: 

Γνωστικά:

 • Η περιβαλλοντική γεωλογία ως επιστήμη.
 • Η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού ως το υπ’ αριθμόν ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα.
 • Η έννοια της αειφορίας και σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική κρίση.
 • Εξοικείωση με μερικούς σημαντικούς τύπους ορυκτών και πετρωμάτων και η περιβαλλοντική τους σημασία.
 • Κατανόηση των διαδικασιών που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη εδαφών.
 • Ενημέρωση για τις αλληλεπιδράσεις νερού/εδάφους.
 • Ενημέρωση για τις πιο σημαντικές τεχνικές ιδιότητες του εδάφους.
 • Κατανόηση των σχέσεων μεταξύ χρήσεων γης και εδαφών.
 • Ενημέρωση για τα στάδια αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές.
 • Κατανόηση της φύσης και της έκτασης του κινδύνου πλημμυρών.
 • Ενημέρωση για τις κύριες προσαρμογές στις πλημμύρες οι οποίες είναι περιβαλλοντικά προτιμητέες.
 • Ενημέρωση για τις πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της channelization και τα οφέλη της αποκατάστασης κοίτης ποταμού.
 • Κατανόηση των βασικών διαδικασιών κλιτύων και των αιτίων των αστοχιών σ’ αυτές.
 • Ενημέρωση για τις μεθόδους αναγνώρισης, πρόληψης, προειδοποίησης και διόρθωσης των κατολισθήσεων.
 • Κατανόηση των σχέσεων σεισμών-ρηγμάτωσης.
 • Κατανόηση των μεθόδων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προβλέψουν τους σεισμούς.
 • Ενημέρωση για τα βασικά είδη ηφαιστείων, τα πετρώματα που παράγουν και τη θέση τους σε σχέση με τις τεκτονικές πλάκες.
 • Ενημέρωση για τις σημαντικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη διάβρωση των ακτών.
 • Κατανόηση των διαφόρων τεχνικών προσεγγίσεων για την προστασία των ακτών.
 • Κατανόηση του υδρολογικού κύκλου.
 • Κατανόηση των βασικών διεργασιών επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
 • Ενημέρωση για τους υγρότοπους και κατανόηση της περιβαλλοντικής τους σημασία.
 • Κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αξιοποίησης των ορυκτών.
 • Κατανόηση των γεωλογικών πτυχών της περιβαλλοντικής υγείας.
 • Κατανόηση της ανάλυσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Εκμάθηση της χρήσης της διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης για την επίλυση περιβαλλοντικών συγκρούσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
1. Θεμέλια της Περιβαλλοντικής Γεωλογίας: Φιλοσοφία και Θεμελιώδεις ‘Έννοιες, Αύξηση του Πληθυσμού και Αειφορία.
2. Συστήματα, Περιορισμοί στους Πόρους, Ομοιομορφισμός, Επικίνδυνες Γήινες Διαδικασίες και η Γεωλογία ως Βασική Περιβαλλοντική Επιστήμη.
3. Γήινα Υλικά και Διεργασίες, Ορυκτοί Πόροι και Περιβάλλον – Ορυκτά.
4. Ηφαιστειακή Δραστηριότητα – Πυριγενή πετρώματα, Ιζηματογενή Πετρώματα.
5. Μεταμορφωμένα πετρώματα.
6. Εδάφη και Περιβάλλον.
7. Εισαγωγή στις Φυσικές Καταστροφές, Ποταμοί και πλημμύρες.
8. Γεωλογία και Οικοσυστήματα, Πόροι και Ρύπανση: Υδατικοί Πόροι, Ρύπανση των Υδάτων.
9. Κατολισθήσεις και Συναφή Φαινόμενα.
10. Σεισμοί και Συναφή Φαινόμενα.
11. Εκτίμηση του σεισμικού κι8νδύνου – Πρόβλεψη σεισμών.
12. Γεωλογία και Κοινωνία, Οι γεωλογικές πλευρές της Περιβαλλοντικής υγείας.
13. Αξιολόγηση τοπίου και χρήσεις γης.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:  

 • «Περιβαλλοντική Γεωλογία», Αναπλ. Καθηγητής Χ. Πεταλάς, (2014), Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα.
 • Environmental Geology: An Earth System Science Approach, 2014, by Dorothy Merritts, Andrew De Wet and Kirsten Menking, W.H. Freeman, (Authors), Second Edition, ISBN-13: 13: 978-1429237437.
 • Environmental Geology, 2010, by Edward A. Keller (Author), Prentice Hall, 9th Edition, ISBN- 13: 978-0321643759.
 • Environmental Geology, 2013, by Carla Montgomery (Author), McGraw-Hill, 10 edition, ISBN- 13: 978-0073524115.
 • Environmental Geology – Study Guide, 1995) – by Barbara W. Murck (Author), John Wiley & Sons, Inc., 96 edition, ISBN-13: 978-0471310334.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο