Κλιματική Αλλαγή και Δράσεις Μετρίασης Ακραίων Κλιματικών Φαινομένων

Διδάσκων: Ευαγγελία Κωστενίδου
Κωδικός Μαθήματος: 15ΗΥ5Ν – Κ1
Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: Μαθηματικά, Ατμοσφαιρική Χημεία, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Στατιστική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/ TMC356/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών του τμήματος με την επιστήμη που εξηγεί την κλιματική αλλαγή και τις αλλαγές χρήσης γης που επηρεάζονται από την αλλαγή του κλίματος ή επηρεάζουν αυτή την αλλαγή. Εκμάθηση των τεχνικών μέτρησης αερίων και αεροσόλ του θερμοκηπίου. Εκμάθηση τρόπων επεξεργασίας δεδομένων και συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή.

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
1. Ατμοσφαιρικοί Ρύποι και Κλιματική Αλλαγή: η επιστημονική απόδειξη.
2. Κλίμα: Παράγοντες που διαταράσσουν το κλίμα, ώθηση και απόκριση του κλίματος.
3. Αέρια και αεροσόλ που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αεροσόλ που μειώνουν την επιρροή του φαινομένου του θερμοκηπίου.
4. Ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ενεργειακό ισοζύγιο Ηλίου-Γης και ώθηση διαμέσου ακτινοβολίας.
5. Κύκλος του άνθρακα και ατμοσφαιρικό CO2, κύκλος του μεθανίου.
6. Υποξείδιο του αζώτου και αλογονάνθρακες.
7. Όζον και οξείδια του αζώτου.
8. Τροποσφαιρικά αεροζόλ.
9. Αεροσόλ που ενεργούν ως αέρια του θερμοκηπίου.
10. Δράσεις μετρίασης ακραίων κλιματικών φαινομένων: Μοντέλα παγκόσμιας κυκλοφορίας και η πρόβλεψη επικινδυνότητας του κλίματος του πλανήτη, λόγω κλιματικής αλλαγής.
11. Εστίαση των μοντέλων σε περιφερειακή κλίμακα, ώστε να γίνεται πρόβλεψη για έντονα καιρικά φαινόμενα. Εξηγήσεις για την εμφάνισή τους και την συχνότητά τους. Προγραμματισμός δράσεων για την αντιμετώπισή τους.
12. Χρήσεις γης και αλλαγές που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή.
13. Φροντιστήριο – Εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

  • “ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ”, Σπυρίδων Ραψοµανίκης. ΕΛΕΥΘΕΡΟ στο e- class.
  • “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ”. Γλυκερία Λούπα, ΕΛΕΥΘΕΡΟ στο e-class.
  • Επίκαιρες αναρτήσεις δημοσιεύσεων και δημοσιευμάτων στο e-class.
  • “CHEMISTRY OF THE UPPER AND LOWER ATMOSPHERE” B. Finlayson- Pitts and J. Pitts J. Academic Press 2000.
  • “ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSISCS” J. Seinfeld, S. Pandis. Wiley Interscience, Second Edition 2006, Στην βιβλιοθήκη του ΔΠΘ µε αριθµό καταχώρησης QC 879.6.S45 2006.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο