Διαχείριση Ποιότητας Αστικής Ατμόσφαιρας

Διδάσκουσα: Γλυκερία Λούπα
Κωδικός Μαθήματος: ΔΠΑΤ
Εξάμηνο: 9ο (Χειμερινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: Στατιστική (II), Γλώσσα προγραμματισμού (ΙΙ), Ατμοσφαιρική Χημεία, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/ TMC107/

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
Το μάθημα σχεδιάστηκε ώστε να περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές για τη διαχείρισης της ατμόσφαιρας του αστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής μας Νομοθεσίας, κατά την οποία, μετά την καθιέρωση των οριακών τιμών (και των ορίων συναγερμού), η εκτίμηση της ποιότητας του αέρα είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη με τη βοήθεια τριών εργαλείων:
περιβαλλοντικές μετρήσεις
μοντέλα
κατάλογοι εκπομπών / μετρήσεις
Η ρύπανση της ατμόσφαιρας στις αστικές περιοχές συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση ενέργειας για τις μεταφορές, για τα κτίρια, για τη βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται πρώτον για συλλογή δεδομένων και στη συνέχεια μέθοδοι διαχείρισης της ανθρώπινης δραστηριότητας με στόχο τη μείωση της ρύπανσης. Ως εκ τούτου:
1. Παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας και όρια ποιότητας ατμοσφαίρας.
2. Στόχοι και τρόποι δημιουργίας δικτύου παρακολούθησης της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
3. Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και επιλογή θέσεων δειγματοληψίας.
4. Κατάλογοι εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων.
5. Αναφορά των δεδομένων παρακολούθησης (επεξεργασία δεδομένων και σύνταξη έκθεσης).
6. Αναφορά των δεδομένων παρακολούθησης (επεξεργασία δεδομένων και σύνταξη έκθεσης).
7. Δείκτες ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας.
8. Η κατανάλωση ενέργειας και η σχέση με την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο αστικό περιβάλλον.
9. Η σχέση μικρομετεωρολογίας, αστικής χαράδρας και της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην πόλη.
10. Τρόποι βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας.
11. Μέθοδοι διαχείρισης ανθρώπινης δραστηριότητας. Επικοινωνία με το κοινό.
12. Παρουσιάσεις εργασιών.
13. Παρουσιάσεις εργασιών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

  • Πανεπιστημιακές σημειώσεις: «Διαχείριση Ποιότητας Αστικής Ατμόσφαιρας» Λούπα Γλυκερία, διαθέσιμο στο e-class.
  • «Principles of Air Quality Management», Second Edition, Roger D. Griffin CRC; 2 edition, 2006.
  • Αναρτημένο υλικό στο e-class.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο