Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – GIS

Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Γκεμιτζή
Κωδικός Μαθήματος: 15ΒΥ3Ν
Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 2 Θεωρία / 2 Ασκήσεις
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα:
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/ TMC127/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:

Το μάθημα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) έχει ως στόχο να προσφέρει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της ψηφιακής χαρτογραφίας. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των εφαρμογών που μπορεί να προσφέρει η χρήση των GIS σε γεωπεριβαλλοντικά ζητήματα. Κάθε θεματική ενότητα του μαθήματος συνοδεύεται από την παρουσίαση. Το σύνολο αυτών είναι διαθέσιμες στο e.class, όπως και όλο το πρόσθετο υλικό συμπεριλαμβανομένων και των ασκήσεων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα:

 • έχει κατανοήσει τη σημασία των γεωγραφικών βάσεων δεδομένων
 • έχει κατανοήσει τους τρόπους συλλογής και των προτύπων δεδομένων στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της γεωστατιστικής
 • έχει εξοικειωθεί με τις έννοιες των επιπέδων πληροφορίας, των διανυσματικών και των πλεγματικών δεδομένων
 • έχει κατανοήσει τους τρόπους εφαρμογής των γεωγραφικών βάσεων δεδομένων στην περιβαλλοντική επιστήμη
 • έχει αποκτήσει την ικανότητα χρήσης του λογισμικού GIS ανοιχτού κώδικα (open GIS) Quantum
 • έχει αποκτήσει την ικανότητα χωρικής ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων
 • έχει αποκτήσει την ικανότητα σύνταξης θεματικών χαρτών
 • έχει αποκτήσει την ικανότητα διενέργειας πολυκριτηριακών αναλύσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
1. Εξοικείωση με Ψηφιδωτά (raster) & διανυσματικά (vector) δεδομένα
2. Χωρικές βάσεις δεδομένων
3. Η σπουδαιότητα της κλίμακας. Η κλίμακα συλλογής των δεδομένων. Η γενίκευση.
4. Συλλογή δεδομένων από χάρτες. Συλλογή δεδομένων με τηλεπισκόπιση.
5. Το Παγκόσμιο Σύστημα Καθορισμού θέσης (GPS). Συστήματα συντεταγμένων.
6. Μέθοδοι γεωαναφοράς δεδομένων.
7. Εργασία με πολλαπλά επίπεδα πληροφοριών.
8. Τοπολογία: σχέσεις μεταξύ γεωγραφικών αντικειμένων.
9. Περιγραφικές ιδιότητες των αντικειμένων του χάρτη. Αποκαλύπτοντας τις πληροφορίες: Θεματικοί χάρτες, οπτική ανάλυση, χωρική αναζήτηση
10. Γεωκωδικοποίηση.
11. Ανάλυση δικτύων: πλοήγηση μέσα στο αυτοκίνητο, ανάλυση χρόνου διαδρομής, ανάλυση της βέλτιστης διαδρομής, mobile GIS, Location Based  Services (LBS)
12. GIS και διαδίκτυο: απλοί χάρτες σε ιστοσελίδες, χαρτογραφικές θέσεις στο διαδίκτυο, λογισμικό GIS και διαδίκτυο.
13. Πολυκριτηριακές αναλύσεις: κατασκευή αρχείων κανάβου, ανάλυση των μεταβλητών. Εφαρμογή σε πραγματική περίπτωση.
Οι ασκήσεις κατά την διάρκεια του εξαμήνου αφορούν:
1. Γεωαναφορά δεδομένων
2. Σύνταξη θεματικών χαρτών
3. Γεωκωδικοποίηση
4. Διαστασιολόγηση φράγματος
5. Υπολογισμός πολυγώνων Theissen
6. Υπολογισμός ισοϋέτιων καμπυλών
7. Υπολογισμός σχέσης υψομέτρου – κατακρημνισμάτων
8. Μετατροπή διανυσματικών σε ψηφιδωτά δεδομένα
9. Map algebra
10. Kατασκευή ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου και ισοποσοτικών καμπυλών
11. Πολυκριτηριακή ανάλυση
12. Χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α.
13. Χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:  

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS), PAUL A. LONGLEY, MICHAEL F. GOODCHILD, DAVID J. MAGUIRE, DAVID W. RHIND, ISBN: 978-960-461-265-9.
 • Geographical Inforamation Systems – Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), Στυλιάδης Aθανάσιος, ISBN: 960-431-882-9.
 • QGIS User Guide Release 2.2 – QGIS Project (http://docs.qgis.org/2.2/pdf/en/QGIS-2.2-UserGuide-en.pdf).
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο