Αναλυτική Χημεία

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης
Κωδικός Μαθήματος: 15ΒΥ2Ν
Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία / 2 Ασκήσεις
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: Όχι
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL):

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τη χημεία και φυσική της οργανολογίας των χημικών αναλύσεων, η εκπαίδευσή τους σε μεθόδους δειγματοληψίας, σε τεχνικές ανάλυσης, στη μέτρηση και ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων, η εξοικείωσή τους µε τρόπους επεξεργασίας δεδομένων και συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων που προέρχονται από τις χημικές αναλύσεις. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θε έχουν λάβει βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις στην αναλυτική χημεία και θα είναι σε θέση να:

  • Καθορίζουν αρχές και μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής αναλύσεως.
  • Επιλογή της κατάλυσης τεχνικής και μεθοδολογίας για την ανάλυση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δειγμάτων.
  • Θεωρία της ογκομετρικής αναλύσεως – Ποσοτική ανάλυση δειγμάτων με τη μέθοδο της ογκομετρίας.
  • Επεξεργαστούν δεδομένα αναλύσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος:
1. Περιβαλλοντικά δείγματα. Διαλύματα: Συγκέντρωση διαλυμάτων – Εκφράσεις – Υπολογισμοί. Γενικές μέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης.
2. Δειγματοληψία – επεξεργασία δειγμάτων.
3. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων (πειραματικών αναλύσεων).
4. Μέθοδος της ογκομετρίας: Εξουδετέρωση – Καθίζηση – Συμπλοκοποίηση – Οξειδοαναγωγή.
5. Αρχές φασματοσκοπίας, υπεριώδες, ορατό, υπέρυθρο. Νόμος του Beer-Lambert. Εφαρμογές του στην μοριακή φασματοσκοπία.
6. Ατομική Απορρόφηση.
7. Αναλυτικές Μέθοδοι με Ακτίνες Χ.
8. Αέριος Χρωματογραφία.
9. Υγρή Χρωματογραφία.
10. Φασματοσκοπία Μαζών.
11. Ιοντική Χρωματογραφία.
12. Τεχνικές για τη μελέτη στερεών δειγμάτων.
13. Προηγμένες τεχνικές αναλυτικής χημείας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:  

  • Ενόργανη περιβαλλοντική ανάλυση, Συγγραφείς: Ι. Δεληγιαννάκης, Δ. Χελά, Ι. Κωνσταντίνου, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
  • ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΜΟΣ Ι, Συγγραφείς: HARRIS DANIEL C. , Εκδότης ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ.
  • Ποσοτική Χημική Ανάλυση – Αρχές και εργαστηριακές τεχνικές, Συγγραφείς: Α. Βουλγαρόπουλος, Γ. Ζαχαριάδης, Ι. Στρατής, Α. Ανθεμίδης, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο