Λεωνίδας Καρακατσάνης

karaka-002-61x82

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Ειδικότητα: 
Μη γραμμική ανάλυση χρονοσειρών, Μη εκτατική στατιστική Tsallis, Εφαρμογές Θεωρίας Πολυπλοκότητας, Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης, Ανίχνευση και Διαχείριση Καινοτομίας, Κατοχύρωση προϊόντων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διεύθυνση:
Research Team of Chaos and Complexity.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κτίριο ΙΙ (ΠΡΟΚΑΤ), Ισόγειο Γραφείο 8
Βασ. Σοφίας 12, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79114

E-mail:
karaka@env.duth.gr

Ιστοσελίδα: 
Complexity Research Team (CRT)

Εκπαίδευση:  

  • 2013, PhD, Τμήμα ΗΜ & ΜΥ, ΔΠΘ, Διδακτόρας ΗΜ & ΜΥ με τίτλο: “Εφαρμογές της Επιστήμης του Χάους και της Πολυπλοκότητας στη Μελέτη Γεωφυσικών και Διαστημικών Δεδομένων”.
  • 1991, Msc, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Ο Λεωνίδας Καρακατσάνης απέκτησε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΔΠΘ το 1991 και ανακηρύχθηκε διδάκτορας του ΔΠΘ το 2013. Από το 1992 μέχρι το 2018 εργάστηκε ως Διοικητικό προσωπικό του ΔΠΘ στις θέσεις: α) Υπεύθυνος λειτουργίας του Γραφείου Διαμεσολάβησης του ΔΠΘ σε θέματα καινοτομίας και εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων β) Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Έχει συμμετάσχει σε 15 έργα R&D στο ΔΠΘ. Το 2018 μετατάχθηκε σε θέση ΕΔΙΠ στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το ερευνητικό του πεδίο επικεντρώνεται σε: α) Μη γραμμική ανάλυση χρονοσειρών με μεθόδους από την θεωρία πολυπλοκότητας σε φυσικά και ανθρωπογενή συστήματα, β) Μη εκτατική στατιστική Tsallis, γ) Εφαρμογές της θεωρίας της τύρβης, δ) Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης. Από το 2013 συνεργάζεται με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλαδέλφειας του PENN University στις ΗΠΑ σε ανάλυση δεδομένων από το ανθρώπινο γονιδίωμα. Από το 2018 είναι υπεύθυνος της άτυπης ερευνητικής ομάδας Πολυπλοκότητας (https://complex.env.duth.gr) με αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων από φυσικά και βιολογικά συστήματα. που εδρεύει στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ και έχει αναπτύξει εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες. Έχει δημοσιεύσει 24 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 7 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων και τόμους βιβλίων και μετέχει σε 2 Εθνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.

Διδασκαλία σε Εργαστηριακά Μαθήματα

Ερευνητικά Προφίλ

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο