Ιωάννης Κοσμαδάκης

photo ik

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διεύθυνση:
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79386

E-mail:
ikosmada@env.duth.gr

Εκπαίδευση:

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, από το Τ.Η.Μ.Μ.Υ. του Δ.Π.Θ.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, από το Τ.Μ.Π. του Δ.Π.Θ.
  • Διδακτορικό στην διαχείριση ενεργειακών ροών και της ενεργειακής ζήτησης σε έξυπνα δίκτυα και αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας, από το Τ.Μ.Π. του Δ.Π.Θ.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 

  • Διαχείριση Παραγωγής και Ζήτησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα
  • Αναλύσεις ενέργειας βάσει δεδομένων
  • Ψηφιακά δίδυμα σε περιπτώσεις ΑΠΕ
  • Οικονομικά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διδασκόμενα Μαθήματα:

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο