Σπυρίδων Ραψομανίκης

Rapsomanikis Spyridon

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ειδικότητα: 
Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79380

E-mail:
rapso@env.duth.gr

Ιστοσελίδα:
Laboratory of Atmospheric Pollution

Εκπαίδευση: 

  • B.Sc. (Honours).
  • Ph.D.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 

  • Ατμοσφαιρική Ρύπανση.
  • Διασπορά Ατμοσφαιρικών Ρύπων.
  • Κλιματική Αλλαγή.
  • Μετρήσεις Αερίων και Αεροζόλ του Φαινομένου του Θερμοκηπίου.
  • Μικρομετεωρολογία.
  • Βιογεωχημεία.

Διδασκόμενα Μαθήματα: 
1. Ατμοσφαιρική Χημεία.
2. Ατμοσφαιρική Ρύπανση.
3. Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων Ι.
4. Κλιματική Αλλαγή και Δράσεις Μετρίασης Ακραίων Κλιματικών Φαινομένων.
5. Στατιστική ΙΙ (Πειραματικός Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση Διεργασιών, Χρονοσειρές).
6. Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (MATLAB-ANSYS-DAISYLAB-LABVIEW).

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο