Γεώργιος Γκίκας

Γκίκας

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Ειδικότητα: 
Περιβαλλοντική Διαχείριση και Προσομοίωση Ποταμών, Λιμνών και Υγροβιότοπων

Διεύθυνση: 
Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79381

E-mail:
ggkikas@env.duth.gr

Εκπαίδευση:

  • Πτυχίο Χημικού, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Δ.Π.Θ.
  • Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Δ.Π.Θ.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 
Το δημοσιευμένο έργο του ανέρχεται σε πάνω από 130 εργασίες σε περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων με κριτές, από τις οποίες οι 63 είναι σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται:

  • Υδρολογικά μοντέλα, διαχείριση ποιότητας απορροής αστικών και αγροτικών περιοχών, μη σημειακή ρύπανση, διαχείριση υδατικών πόρων.
  • Περιβαλλοντική υδραυλική,  υδροδυναμικά μοντέλα εσωτερικών και παράκτιων υδάτων, μοντέλα ποιότητας νερού επιφανειακών υδάτων (ποταμών, λιμνών, λιμνοθαλασσών και ταμιευτήρων).
  • Φυσικά συστήματα (τεχνητοί υγροβιότοποι, δεξαμενές σταθεροποίησης) για τη βελτίωση της απορροής από αγροτικές και αστικές περιοχές, και για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
  • Μετρήσεις πεδίου, χημικές/βιολογικές αναλύσεις στο εργαστήριο.

Διδασκόμενα Μαθήματα: 
1. Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία Ι (Διαχείριση απορροής ρύπων και φερτών).
2. Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία ΙΙ (Φυσικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων).
3. Περιβαλλοντική Διαχείριση Εσωτερικών και Παράκτιων Συστημάτων.
4. Γεωδαισία

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο