Δοκιμαστικό μάθημα για την αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων που δεν είναι μέλη του Δ.Π.Θ., για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία Ενεργού Ιλύος» (Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: APP28907) (ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο